Hoewel medicijnen allemaal tot doel hebben verlichting of genezing te bieden, is het veroorzaken van bijwerkingen iets waar men bij de meeste medicijnen niet omheen kan. Dit kan variëren tussen een lichte hoofdpijn tot bijwerkingen die de patient zwaar beïnvloeden. Ook bij het gebruik van Temazepam is er sprake van bijwerkingen en is het goed om daar op de hoogte van te zijn. Bij Temazepam kopen krijg je dan wel een bijsluiter, maar is wat aanvullende informatie altijd welkom.

Elke medicijn wordt eerst breedvoerig uitgetest

Voordat men een medicijn op de markt brengt is het vereist dat de mogelijke bijwerkingen goed bestudeert worden en alles breedvoerig beschreven zal worden in de bijsluiter. Niet een ieder is even gevoelig voor de werking van een medicijn en kan het dus voorkomen dat bij sommige personen er geen sprake is van bijwerkingen. Bij Temazepam is er sprake van zwakte van de spieren en duizeligheid. Omdat ook het reactievermogen beïnvloed wordt zal men ook niet mogen deelnemen aan het verkeer en bij het uitvoeren van werkzaamheden snel moe worden. om de bijwerkingen tot een minimum te beperken is het aangeraden om Temazepam niet langer dan drie dagen achter elkaar te gebruiken. langdurig gebruik zorgt er namelijk voor dat het lichaam afhankelijk zal worden van het middel en de dosering systematisch afgebouwd zal moeten worden. bij het strict opvolgen van de instructies zullen de effecten van de bijwerkingen nauwelijks te merken zijn.